Η φιλοσοφία μας

Η ιατρική γνώση
αξίζει να μοιράζεται.

Μέλημα της καταξιωμένης καρδιολογικής ομάδας Heart Team είναι να μοιράζεται τη γνώση της τόσο με τους συναδέλφους ιατρούς, με στόχο την εξέλιξη της ειδικότητας, όσο και με τον ασθενή προς όφελος της υγείας του. Προσπάθεια της Heart Team είναι η δημιουργία μιας κοινότητας όπου όλα τα μέλη της θα λειτουργούν ευεργετικά το ένα προς το άλλο.

Start mobile

Η φιλοσοφία μας

Η ιατρική γνώση
αξίζει να μοιράζεται.

Μέλημα της καταξιωμένης καρδιολογικής ομάδας Heart Team είναι να μοιράζεται τη γνώση της τόσο με τους συναδέλφους ιατρούς, με στόχο την εξέλιξη της ειδικότητας, όσο και με τον ασθενή προς όφελος της υγείας του. Προσπάθεια της Heart Team είναι η δημιουργία μιας κοινότητας όπου όλα τα μέλη της θα λειτουργούν ευεργετικά το ένα προς το άλλο.

End mobile

Τομείς Δραστηριότητας

Ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο

Η ομάδα της Heart Team αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες ερευνητικές μονάδες στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ένα από τα κέντρα αναφοράς νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και ολοκληρωμένης συστηματικής αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας.
Έχει διοργανώσει, με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ημερίδες με επίκεντρο την καρδιακή ανεπάρκεια, την πρόληψη των καρδιολογικών νοσημάτων, τον προαθλητικό έλεγχο, κ.α.
Στο εκπαιδευτικό έργο της ομάδας περιλαμβάνεται 10μηνο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο με εκπαιδευτικά σεμινάρια και σαφή κλινικό και πρακτικό προσανατολισμό, με έμφαση στις εξελίξεις στους επιμέρους τομείς και στόχο τη συνεχιζόμενη ενημέρωση των ιατρών.
Επιπλέον, διοργανώνεται, 2 φορές το χρόνο, κλινικό φροντιστήριο (preceptorship) όπου ειδικοί καρδιολόγοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξειδικευμένο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Καρδιακής Ανεπάρκειας. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε συναδέλφους να εκπαιδευτούν σε νεότερες τεχνικές κοντά στο πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό της κλινικής καθώς επίσης και σε καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Τέλος, τα βιογραφικά των μελών της κλινικής αναφέρουν αναλυτικά την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητά τους.

Κλινικό έργο

Η ομάδα της Heart Team ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015 και σε σύντομο χρονικό διάστημα οργανώθηκε σε μία από τις καλύτερες Καρδιολογικές Ομάδες της χώρας. Παρέχει όλες τις διαγνωστικές και θεραπευτικές καρδιολογικές υπηρεσίες σε Ειδικά Τμήματα, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες. Επίσης καλύπτει συµβουλευτικά, τόσο σε επείγουσα όσο και σε τακτική βάση, την πλειονότητα των συνεργαζόντων ειδικοτήτων.
Στην κλινική πτέρυγα νοσηλεύονται πάνω απο 500 ασθενείς ετησίως, ενώ στα εξωτερικά καρδιολογικά ιατρεία το τελευταίο έτος εξετάσθηκαν πάνω απο 5.000 ασθενείς.

Ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο

Η ομάδα της Heart Team αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες ερευνητικές μονάδες στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ένα από τα κέντρα αναφοράς νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και ολοκληρωμένης συστηματικής αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας.
Έχει διοργανώσει, με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ημερίδες με επίκεντρο την καρδιακή ανεπάρκεια, την πρόληψη των καρδιολογικών νοσημάτων, τον προαθλητικό έλεγχο, κ.α.
Στο εκπαιδευτικό έργο της ομάδας περιλαμβάνεται 10μηνο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο με εκπαιδευτικά σεμινάρια και σαφή κλινικό και πρακτικό προσανατολισμό, με έμφαση στις εξελίξεις στους επιμέρους τομείς και στόχο τη συνεχιζόμενη ενημέρωση των ιατρών.
Επιπλέον, διοργανώνεται, 2 φορές το χρόνο, κλινικό φροντιστήριο (preceptorship) όπου ειδικοί καρδιολόγοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξειδικευμένο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Καρδιακής Ανεπάρκειας. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε συναδέλφους να εκπαιδευτούν σε νεότερες τεχνικές κοντά στο πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό της κλινικής καθώς επίσης και σε καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Τέλος, τα βιογραφικά των μελών της κλινικής αναφέρουν αναλυτικά την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητά τους.

Κλινικό έργο

Η ομάδα της Heart Team ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015 και σε σύντομο χρονικό διάστημα οργανώθηκε σε μία από τις καλύτερες Καρδιολογικές Ομάδες της χώρας. Παρέχει όλες τις διαγνωστικές και θεραπευτικές καρδιολογικές υπηρεσίες σε Ειδικά Τμήματα, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες. Επίσης καλύπτει συµβουλευτικά, τόσο σε επείγουσα όσο και σε τακτική βάση, την πλειονότητα των συνεργαζόντων ειδικοτήτων.
Στην κλινική πτέρυγα νοσηλεύονται πάνω απο 500 ασθενείς ετησίως, ενώ στα εξωτερικά καρδιολογικά ιατρεία το τελευταίο έτος εξετάσθηκαν πάνω απο 5.000 ασθενείς.

Οι Άνθρωποι μας

Στελέχωση της Heart Team

Η ομάδα απαρτίζεται από έμπειρους και εξειδικευμένους ιατρούς, που συμμετέχουν τακτικά σε σεμινάρια και ημερίδες και έτσι ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και έρευνες στον τομέα τους.

Τσούγκος Ηλίας - Heart Team
Τσούγκος Ηλίας

Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Ιδρυτής του Ηeart Team

Καρατζάς Δημήτριος - Heart Team
Καρατζάς Δημήτριος

Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Κολοβός Βασίλειος

Αν. Διευθυντής, Επεμ. Ηλεκτροφ/λογος  ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής.

Μέλος του Ηeart Team

Δαμάσκος Δημήτριος

Αναπληρωτής Διευθυντής, Επεμβατικός Καρδιολόγος ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Κόνιαρη Αικατερίνη - Heart Team
Κόνιαρη Αικατερίνη

Επιμελήτρια Α’ –  ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Λουκιδέλης Γεώργιος - Heart Team
Λουκιδέλης Γεώργιος

Επιμελητής Α’ – ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Τζανογιώργης Ιωάννης - Heart Team
Τζανογιώργης Iωάννης

Επιστημονικός Συνεργάτης  ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Λοΐζος Σάββας - Heart Team
Λοΐζος Σάββας

Επιμελητής Α ΄ – ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Λαμπαδιάρη Βάϊα

Επιστημονική Σύμβουλος  ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

HeartTeam
Καραμιχαλάκης Νικόλαος

Επιμελητής Β ‘-  ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

HeartTeam
Σουβαλιώτης Νεκτάριος

Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος  ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Γιαλλάφος Ηλίας

Επιστημονικός Σύμβουλος  ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Μπαλαμπάνης Κωνσταντίνος

Επιστημονικός Συνεργάτης ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Δουκιαντζάκης Ευάγγελος

Επεμβατικός Καρδιολόγος  ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Μέλος του Ηeart Team

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.