Μαγνητική τομογραφία καρδιάς και καρδιακή ανεπάρκεια

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς και καρδιακή ανεπάρκεια

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς και καρδιακή ανεπάρκεια 1920 1355 heartteam.gr

Απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια – Ποια η επιπρόσθετη αξία της μαγνητικής τομογραφίας

Τα τελευταία χρόνια η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στην εκτίμηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τη διάγνωση και την πρόγνωση της νόσου.

Σήμερα η μαγνητική τομογραφία καρδιάς θεωρείται εξέταση εκλογής για την εκτίμηση των όγκων, της τοιχωματικής κινητικότητας και της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, αφού προσφέρει εξαιρετική χωρική και χρονική ανάλυση και υψηλή επαναληψιμότητα. Ταυτόχρονα στερείται των περιορισμών της υπερηχοκαρδιογραφίας όπως των γεωμετρικών υποθέσεων, τη μεταβλητότητα μετρήσεων μεταξύ χειριστών και την εξάρτηση της ποιότητας εικόνας από τα ακουστικά παράθυρα. Για τους λόγους αυτούς η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη συστηματική εκτίμηση των διαστάσεων και της λειτουργικότητας της αριστερής, αλλά και της δεξιάς κοιλίας, της οποίας η εκτίμηση με υπερηχογράφημα καρδιάς είναι δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλίας του σχήματος της στις τρεις διαστάσεις.

Αδιαμφισβήτητα το επιπρόσθετο πλεονέκτημα της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς είναι οι πληροφορίες που προσφέρει για την ίνωση, τη φλεγμονή και το οίδημα στο μυοκάρδιο, στοιχεία που την καθιστούν ιδανικό εργαλείο στη διερεύνηση της αιτιολογίας της καρδιακής ανεπάρκειας. Με τη χρήση του γαδοληνίου μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η ίνωση και να χαρακτηριστεί ως ισχαιμικής ή μη ισχαιμικής αιτιολογίας ανάλογα με την κατανομή που εμφανίζει. Σε περιπτώσεις ισχαιμικής καρδιοπάθειας η ίνωση εντοπίζεται υπενδοκαρδιακά, ενώ το ποσοστό διατοιχωματικής έκτασης της προσφέρει πληροφορίες για τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου και την πιθανότητα βελτίωσης της συσταλτικότητας μετά από επαναιμάτωση. Τμηματική υποκινησία χωρίς ίνωση ενδεχομένως οφείλεται σε απόπληκτο ή χειμάζον μυοκάρδιο και δύναται πιθανώς να βελτιωθεί μετά από επαναιμάτωση.  Σε πρόσφατο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου η έκταση της ίνωσης και της φλεγμονής παρέχει προγνωστικές πληροφορίες για την περιεμφραγματική περιοχή και τον κίνδυνο αρρυθμιών ή θανάτου, ενώ η μικροαγγειακή απόφραξη που μπορεί να απεικονιστεί στις πρώιμες λήψεις μετά από έγχυση γαδοληνίου αποτελεί ισχυρό και ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας ανεξάρτητα από την έκταση του εμφράγματος.

Σε περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας η ίνωση παρουσιάζει υπεπικαρδιακή κατανομή, ωστόσο μπορεί και να απουσιάζει εντελώς, οπότε η διάγνωση θα τεθεί από την ανίχνευση οιδήματος και υπεραιμίας στις Τ2 και Τ1 ακολουθίες.  Γραμμοειδής κατανομή της καθυστερημένης ενίσχυσης του γαδοληνίου εντός του μυοκαρδίου συναντάται σε καταστάσεις διατατικής μη ισχαιμικής καρδιοπάθειας, με την παρουσία της ίνωσης να σχετίζεται με τριπλάσιο κίνδυνο ολικής θνητότητας και πενταπλάσιο κίνδυνο αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, ανεξάρτητα μάλιστα από τις διαστάσεις και το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας.

Σε περιπτώσεις πάχυνσης του μυοκαρδίου η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μπορεί να βοηθήσει στην πρώιμη διαφοροδιάγνωση υπερτασικής καρδιοπάθειας, υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, αθλητικής καρδιάς, αμυλοείδωσης ή αθροιστικής νόσου όπως η νόσος Anderson-Fabry, ενώ σημαντική θέση στη διάγνωση αυτών των νοσημάτων έχουν νεότερες τεχνικές όπως το T1 και T2 mapping και η εκτίμηση του εξωκυττάριου όγκου. Σημαντικός είναι ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή σαρκοείδωση, όπου η παρουσία καθυστερημένης ενίσχυσης γαδοληνίου, συνήθως με μη ισχαιμική κατανομή στο βασικό προσθιοδιαφραγματικό και κατωτεροπλάγιο τοίχωμα, σχετίζεται με πτωχότερη πρόγνωση, υψηλότερο κίνδυνο αιφνιδίου καρδιακού θανάτου και υψηλότερο κίνδυνο εκφόρτισης απινιδωτή και τοποθέτησης μόνιμου βηματοδότη.

Τέλος, σε ότι αφορά στην εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις περιοχές με σημαντική ίνωση και να βοηθήσει στην επιλογή ασθενών που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανταπόκρισης στη θεραπεία επανασυγχρονισμού. Από την άλλη πλευρά, οι νεότερες συσκευές και ηλεκτρόδια είναι πλέον συμβατά με τη μαγνητική τομογραφία και δεν αποτελούν αντένδειξη, ωστόσο προκαλούν artefacts που μπορεί να δυσχεράνουν την ερμηνεία της εξέτασης, ειδικά σε μαγνητικούς τομογράφους 3 Tesla.

Σάββας Λοΐζος

Επιμελητής Β’-ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.